Δελτία Τύπου

Την προεδρία του CERG αναλαμβάνει η ΥΠΑ

Διαχείριση-Σχεδιασμός και συγγραφή της Ιστοσελίδας : Γιώργος Χατζηπανάγος
Webmaster-Author :     Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας
Webmaster-Author :     της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Τελευταία Ενημέρωση :