Πλοήγηση που βασίζεται στην απόδοση (PBN)

Το PBN είναι ένα από αρκετά στοιχεία που παρέχουν τη δυνατότητα υλοποίησης της έννοιας του εναέριου χώρου .
Το ΡΒΝ αποτελείται από τρία στοιχεία:
Διαχείριση-Σχεδιασμός και συγγραφή της Ιστοσελίδας : Γιώργος Χατζηπανάγος
Webmaster-Author :     Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας
Webmaster-Author :     της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Τελευταία Ενημέρωση :